Aktiv ungdom på hundekøyring

Denne helga fekk dei unge i Nord-Gudbrandsdalen delta på hundekøyring ved Toftemo Turiststasjon, under arrangement "E æ aktiv, æ du?"

Ein fornøgd gjeng møtte opp på Toftemo søndag ettermiddag for å delta på hundekøyring. 

Nyheter

"E æ aktiv, æ du?" er eit aktivitetstilbod i regi av Regionrådet i Nord-Gudbrandsdalen, for familiar med barn og ungdom opp til 26 år som fell litt utanfor. Tilbodet er tilrettelagt barn og unge med ulike funksjonshemmingar, og gjeld for alle dei seks kommunane i Nord-Gudbrandsdalen.