Okse fra Lora på elitelisten

I februar ble 20 NRF-okser valgt ut som toppokser fram til mai. Fire av de utvalgte oksene er fra Oppland, og en av de er fra Lora.

NRF-oksen 11966 Lora fra oppdretter Ole Bjørder Flittie er ny på elitelisten for denne perioden.  Foto: Jan Arve Kristiansen

Nyheter

Ole Bjørner Flittie er oppdretter for den ene oksen, som er fersk på lista. Den drøyt to år gamle oksen fra Lora er blant 20 NRF-okser (Norsk rødt fe) på elitelisten i Norge.

De 20 utvalgte eliteoksene kommer fra 8 ulike fylker. Trøndelag er sterkest representert med fem okser, Oppland med fire okser, Nordland med tre okser, Hedmark, Hordaland og Møre og Romsdal med to okser hver og Rogaland og Vest-Agder med en okse hver.

NRF-eliteoksene fra Oppland er:

  • 11949 Ihle fra oppdretter Ihle Fellesfjøs Da, 2840 Reinsvoll
  • 11938 Welve fra oppdretter Ruth Kirsten og Rune Welve, 2687 Bøverdalen
  • 11969 Holmestrand fra oppdretter Holmstad Samdrift,2848 Skreia
  • 11966 Lora fra oppdretter Ole Bjørder Flittie, 2666 Lora

11969 Holmstad og 11966 Lora er nye på listen, 11949 Ihle og 11938 Welve er med videre fra forrige periode.

Stor anerkjennelse
Ifølge Hans Storlien i Geno AS er det en stor anerkjennelse for oppdretterne å få levere en NRF-okse som blir valgt ut som eliteokse av Geno.

- Oppdrettere av NRF-eliteokser mottar avlsdiplom fra Geno. Avlsdiplom blir tildelt en gang per okse og overrekkes fortløpende etter at oksen er vedtatt brukt. Overrekkelsen skjer fortrinnsvis i produsentlagene i Tine eller tilsvarende arrangement i Q-meieriene, sier han i en pressemelding.

Utvalget skjer kun fire ganger i året og den aller beste NRF-oksen gjennom året blir premiert med Genos høyeste utmerkelse – avlsstatuetten.

Oksegruppa
Det er totalt 20 okser på elitelisten denne gangen, hvorav elleve er nye på listen. Det er høyt snitt i avlsverdi blant gruppen, noe som viser at det er stor avlsmessig framgang for tiden.

- Oksene som gruppe utmerker seg mest positivt på døtrenes egenskaper for produksjon, jurhelse, jureksteriør og lynne. Det er kun fire av oksene som er kollet (født uten hornanlegg). Det er færre enn det har vært de senere årene. Det er imidlertid flere kollete okser på vei inn, så dette kommer til å endre seg framover, forteller Storlien.

I forbindelse med innkjøp av kalver til Geno blir det lagt sterkt vekt på så stor variasjon i avstamning som mulig. Med den omfattende genotypingen som nå foregår både i utvalget av okser og oksemødre (embryokviger), er det viktig å ha kontroll på graden av innavl ved innkjøp av kalver og utvalg av eliteokser. Det er derfor svært positivt at det er mange ulike fedre (totalt 15) og morfedre (totalt 12) til oksene, informerer Storlien.