Forsvarssjefen kom med lovnad om trygg framtid for Heimevernsskolen

– Det er ingen planer om å flytte skolen, kunne forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen love de ansatte under sitt skolebesøk.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen ba seg selv på besøk til HVSKS, og kom med gode nyheter.  

Nyheter

Forsvarssjefen ble oppfordret av Eirik Kristoffersen, sjef for Heimevernet, til å ta turen til Dombås - en ide han umiddelbart tente på. Dermed ba han seg selv på besøk. Og hit kom han med gode nyheter.