Vil prioritere sårbare grupper

Bekjempelse av vold og seksuelle overgrep mot barn og særlig sårbare grupper er fokusområder for Politiet i Innlandet i 2019.
Nyheter

I tillegg kommer iverksettelse av nærpolitireformen.

I en pressemelding sier politiet i Innlandet at de vil prioritere å få nedgang i restanser i straffesaksbehandlingen, redusere responstiden på hasteoppdrag og retur av personer uten lovlig opphold samt prioritere innsatsen mot arbeidslivskriminalitet.

Budsjettrammen økes med 4,2 prosent. Innlandet politidistrikt tildeles 832 873 millioner kroner for driftsåret 2019.

–  Inkludert i den økonomiske rammen er en styrking av driften i politidistriktet med 6,3 millioner kroner, sier politimester Johan Brekke.

Distriktet tildeles åtte nye politistillinger og det avsettes 2,1 millioner kroner til de nye stillingene. Det planlegges med at politistillingene besettes i løpet av 2019.

- Politidistriktet har foreløpig ikke fordelt de tildelte stillingene, men vil foreta en fordeling ut i fra distriktets samlede utfordringer. Vi er glade for hver eneste politistilling som tildeles politidistriktet, men ser at det fortsatt er behov for flere politistillinger, sier politimester Brekke.