Dombåsrussen går for en god sak:

Fulle av motivasjon

I dag er kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon, hvor temaet er overlevelse.

Motiverte: Andrine Andersen, Siri Messelt Storheil, Ida Moldal, Nina Sillibakken og Angelika Kolakowska skal alle ut og gå for et godt formål i kveld. 

Nyheter

I Lesja og Dovre stiller russen ved den videregående skolen på Dombås opp som bøssebærere, og det er en motivert gjeng som skal ut å gå.

Færre bøssebærere
- Vi er 30 elever som skal gå. Det er litt færre i år enn i fjor. Da var det omtrent 50, sier aksjonssjef Siri Messelt Storheil.

Det er både 3. klasse ved den videregående skolen, samt frivillige fra 2. klasse og 10. klasse ved ungdomsskolen som skal ut og gå.

- Vi skal gå fra Lesjaskog til Dovreskogen, og innover fjellet til Hjerkinn. Vi prøver å dekke størst mulig område, forteller Storheil.

- Det blir mye mer å gå per person enn i fjor, men folk er motiverte, og vi går for en god sak, sier hun.

Ida Moldal er verveansvarlig, og sier det ikke har vært lett å få folk til å stille opp.

- Det ble mye gå per person i fjor, så folk var redde for at det skulle bli det i år også, forteller hun.

- Vi er også færre elever enn i fjor, med bare to klasser på skolen, sier kartansvarlig Angelika Kolakowska.

- Men vi har fått god hjelp av lærere og foreldre til å verve, legger Storheil til.

- Vi har gjort vårt beste, slår Moldal fast.

Tema overlevelse
Kreftforeningen har hvert år en innsamlingsaksjon med fokus på et spesielt tema. Årets tema er overlevelse blant kreftrammede.

- Det er i dag to av tre personer som overlever kreft. Vi har et håp om at alle skal overleve, forteller aksjonssjefen.

Bøssebærerne mener det er et viktig formål og en god sak de går for.

- Dette er noe som angår mange. De fleste kjenner vel noen som har blitt rammet av kreft på en eller annen måte, sier Storheil.

De oppfordrer andre bøssebærere til å stille opp med godt humør når de skal ut å gå, og mener det er viktig å ikke glemme noen.

- Til de som ikke har kontanter går det også an å vippse, nevner Storheil til slutt.