Legger utredning av ny storstue på is

Magne Botten (Dovrelista) skulle egentlig være en del av arbeidsgruppa. I stedet ba han om at utredningen ble lagt på is, under onsdagens møte i OKO-styret.

Magne Botten (Dovrelista) var skeptisk til å ta prosjektet videre på nåværende tidspunkt, og fikk flertall for sitt forslag om å legge saken på is.  Foto: Monica Hjelle

Nyheter

Det var i 2016 at politikerne ga administrasjonen i oppgave om å utrede behov, løsninger og kostnadsoverslag for en samlokalisering av blant annet bibliotek og kulturskole. Bakgrunnen var at man ønsket å se om det fantes fordeler, økonomisk og praktisk, ved å eie lokalene selv, fremfor å leie.