Betring i elevtrivsel

Resultata frå Elevundersøkinga synte at 20,7 prosent av 10.klassingane i Lesja kjenner seg mobba.

orienterte: Rektor Jan Olav Thorsplass orienterte om arbeidet med elevmiljøet i skulane i Lesja. 

Nyheter

Dette kan vere av medelevar, mobba digitalt på skulen og/eller mobba av vaksne på skulen to til tre gonger i månaden eller oftare. Oppvekstsjef Erik Slettahaug og rektorane på skulane i Lesja tek dette med høgste alvor.