Godt i gang med ny utbygging av "Fjellportal":

Blikkfang til 5 millionar

Villreinsenteret på Hjerkinn er godt i gang med utbygginga av «Fjellportalen» på besøkssenteret, som vil vere til nytte for besøkande.

Villreinsenteret: Villreinsenteret på Hjerkinn har fått eit ansiktsløft i løpet av det siste halvåret. 

Nyheter

Planlegginga av prosjektet byrja for fleire år sidan, ifølgje dagleg leiar ved Villreinsenteret, Raymond Sørensen. Ideen bak er ein portal som blir bygd gjennom det gamle bygget, som går inn frå tunet på Hjerkinn og ut mot uteområdet mot E6.