Omtrent 5000 flyktkninger bosatt i Norge i 2018

Norske kommuner bosatte 4903 flyktninger i 2018. I Dovre og Lesja ble det henholdsvis bosatt 5-6 innbyggere, altså henholdsvis 2,2 og 2,9 promille av befolkningen i kommunene.

4903 innvandrere bosatte seg i Norge i 2018.  Foto: Illustrasjonsfoto

Nyheter

Ifølge en pressemelding fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ble 83 prosent av alle flyktninger bosatt innen seks måneder etter vedtak om opphold. Dette er en oppgang på 7 prosentpoeng sammenlignet med 2017.

- Dette er gode nyheter. Rask bosetting av flyktninger legger grunnlag for raskere integrering i lokalsamfunn. Jeg vil berømme innsatsen til norske kommuner i arbeidet med bosetting og integrering av flyktninger, sier Halwan Ibrahim, avdelingsdirektør for bosettings- og kvalifiseringsavdelingen i IMDi, i pressemeldingen.

Her er opprinnelseslandene i Lesja.  Foto: SSB

Ulike statistikker

Det er flere interessante statistikker om innvandrere i både Lesja og Dovre kommuner, blant annet opprinnelsesland og botid. I Lesja og Dovre er en stor andel av innvandrere fra Polen, Litauen og Syria. I Lesja er også en stor andel fra Tyskland.

Her er en overstik over botid for innvandrere i Lesja.  Foto: SSB

Det er også forskjellig med tid på hvor lenge innvandrerne har bodd i kommunene. I Lesja er det stor overvekt på 0-4 år i bygda blant innvandrere fra Øst-Europa utenom EU, Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom Australia og New Zealand. Innvandrere fra andre land har bodd i Lesja fra 0-4 år til over ti år. Dovre har omtrent samme statistikk, men med litt flere i første kategori som har bodd i kommunene i mer enn fem år.

Her er en overstik over botid for innvandrere i Dovre.  Foto: SSB

Lesja fikk i 2018 seks millioner kroner i tilskudd fra IMDi. Dovre fikk 12,5 millioner kroner i tilskudd. Denne summen varierer fra kommune til kommune av diverse årsaker, blant annet hvor mange innvandrere det er i kommunen. I Lesja er 8,2 prosent av befolkningen innvandrere. I Dovre er 9 prosent av befolkningen innvandrere. På landsbasis er 14,1 prosent av befolkningen innvandrer, som tilsvarer omtrent 750 000 personer.

Her er opprinnelseslandene i Dovre.  Foto: SSB