Bengt - vår mann på Stortinget

Et spennende halvår har gått siden Bengt Fasteraune fikk fast plass på Stortinget.
Nyheter

Det ringer inn til spørretime på Stortinget. Salen fylles av både politikere du aldri har hørt om, og ansikter du ser på tv. Hver dag. Nest øverst på Opplandsbenken finner du vår mann på tinget, Bengt Fasteraune.

Her har han hatt plassen sin etter av Ivar Odnes tragisk gikk bort i høst. Fasteraune har vært Dovres øverste leder i 11 år. Fra å være ordfører i en liten kommune er han nå en av de folkevalgte i landets øverste forsamling, en overgang Fasteraune har klart med bravur.

I denne spørretimen skal han og flere av hans partikollegaer spørre klima-og miljøminister Ola Elvestuen om hans forslag til utvidet vern rundt om i landet. Når det endelig er Fasteraunes tur fram på gulvet er det bare to tilhørere igjen i salen. Likevel vet han at det følges med på det som skjer i spørretimen. Det er her representantene har mulighet til å løfte dagsaktuelle temaer, og bringe saker til torgs.

– Jeg vet at det blir fulgt med på dette. Ikke bare på kontorene på Stortinget, men over hele landet, sier representanten.

Spørretimen er stedet de kan ta opp dagsaktuelle ting. Og er stedet som setter en retning for politikken framover. Fasteraune sier han bruker spørretimen aktivt, spørsmål stilt i spørretimen kan ofte føre til saker som kommer til behandling i Stortinget. På Stortingets talerstol er Fasteraune å se med briller. Det var sjelden å se i kommunestyresalen i Dovre.

– Jeg har begynt å bruke briller mer nå. Innleggene må dessuten forberedes veldig godt. De legges ut i etterkant, og alle kan se opptakene, sier han.

Stortinget er et kronglete hus. Det er mye mer enn selve salen og vandrehallen som man ser på tv. Det består av mange forskjellige bygg, knyttet sammen av ganger, trapper og heiser. Inne i en av disse gangene finner man kontorene til Senterpartigruppa. Det er fotballskjerf som pryder mange av dørene. På Bengts dør henger det et Lillestrøm-skjerf. Skjerfet tilhørte Odnes, som var ihuga Lillestrøm-supporter.

– Jeg har sansen for Tom Lund, men det henger der fordi det var Ivar sitt, sier Fasteraune.

På kontoret er det vinduer ned til en bakgård. Det er en kontorpult, flere skap, et møtebord og en blå sofa. På sofaen ligger det pute og pledd.

– Det er ikke bare til pynt, det hender vi overnatter her. Noen ganger jobber vi med saker til langt på natt, sier han.

Det er en svært variert arbeidsdag å være stortingspolitiker. Tre dager i uka må det møtes på Stortinget. Han er i Oslo tre dager i uka, med oppmøte på Stortinget klokka 10.00. Da tar han morgentoget fra Dombås innover til hovedstaden. Her har han mulighet til å jobbe på toget, kan tusle opp på Løvebakken, få på seg dressen og være på plass til det ringer inn til møte. Det han liker best er å være ute for å møte folk, og å høre på hva de bryr seg om.

Når han er ute på farten er det en kombinasjon av at han blir invitert eller han ber seg selv.

– Det kan hende at dagen min er slik at jeg ikke kan møte før klokka ni på kvelden. men da får det bli slik da.

Han sier at turer rundt om ofte er en kombinasjon med fokus på en aktuell sak på dagtid, og møter med lokallag på kveldstid. Han mener det er viktig å reise ut for å høre hva som er viktig for dem. Besøk rundt ute i kommunene vil også hjelpe til å gi et ansikt til sakene - noe som er viktig.

– Det er viktig for oss å ivareta de velgerne som har valgt oss inn, spesielt i Oppland. Folk er takknemlige for at vi kommer ut for å høre på deres sak. Jeg er likevel forsiktig med å love for mye. Man blir avslørt om man prøver å gjøre alle til lags, sier han.

Fasteraune kommer fra Østfold og har bodd mange år i Trøndelag. Så selv om han sitter på Opplandsbenken er det mange andre som føler at han er «en av dem».

– Arbeidet i Forsvaret gjennom mange år har gitt meg den fordelen at jeg har blitt godt kjent i hele landet.

Fasteraune har plass i transport- og kommunikasjonskomiteen. Dette er en rolle han er fornøyd med, men han har også klare meninger om andre saker. Han sier det er stor forskjell på å være i opposisjon og posisjon på Stortinget. Senterpartiet er nå i gang med å posisjonere seg inn mot neste stortingsvalg, og å komme seg i regjering.

– Vi jobber godt på tinget, og vi er stolte av at vi får være med på å påvirke, sier han.

Men nå aller først skal de hjelpe lokallagene sine med å få til et godt lokalvalg. Senterpartiet stiller til valg i godt som alle kommuner i hele landet.

Gruppemøter i Senterpartiet har de minst en gang i uka. De har også benkemøte for alle representantene fra Oppland et par ganger i måneden. Da er det ofte noen som kommer for å presentere ei sak, eller det er ei sak som det er viktig at alle representantene fra fylket er enige om. De har også startet med møter for alle representanter fra Innlandet, før fylkessammenslåingen ved nyttår.

– Jeg synes det er viktig å representere dem som føler at de stanger hodet mot veggen. VI må være der for å høre på dem som føler seg forbigått i sentraliseringsprosessene, og ivareta distriktene og den verdiskapningen som foregår der, mener han.

– Min viktigste oppgave er å fremme de sakene som vi ønsker gjennomslag for når vi kommer i regjering. Jeg skal være en sterk røst og tydelig på hva jeg vil, sier han.

– Du sier når og ikke hvis vi kommer i regjering?

– Ja, det er jeg sikker på. Senterpartiet har ikke hatt så stor oppslutning siden 1994. Jeg tror folk ønsker en samfunnsutvikling som gjør det mulig for folk å bo i hele landet. Likestilling handler ikke bare om likestilling mellom kjønn. Det skal være likestilte muligheter for å bo i både byer og distrikter. Jeg er helt sikker på at vi kommer i regjering. Det er vårt mål, sier han.

Programmet fram til sommeren er tettpakket, og det kan blir lange dager. Det gjør ingenting.

– Jeg er vant til å reise mye, og politikk gir meg energi. Jeg tenker på den muligheten jeg har til å være med på å utvikle samfunnet vårt, sier han.

Han har stort respekt for tilliten han har fått ved å få være politiker.

– Makt er et fremmedord for meg. Jeg vet at posisjon gir makt, men det har aldri vært drivkraften min. Jeg ønsker å gjøre en god jobb for samfunnet, sier han.

En visjon. Noe han tror på. Det er noe som gir ham noe ved å få være med å forme.

– Vi må alltid tenke over hvem vi er til for, hvem er det vedtakene berører. De minste sakene er ofte de viktigste sakene, det er bare ikke alltid de vises, mener han.

Representant Fasteraune sier han er flink til å koble av også, og bruke tankene til noe annet. Han svarer alle som tar kontakt, men sier han prøver å være flink til å samle opp slik det ikke tar bort fokus hele dagen.

– Jeg prøver å være ryddig, og ha fokus. Jeg lærte av min far at livet er såpass kort at man må gjøre en god jobb der man er. Det har jeg alltid med meg, sier han.