92 av 579 kandidater er fra Gudbrandsdalen:

Fem personer fra Lesja og Dovre på fylkesvalgslistene

Til høsten er skal det for første gang velges et fylkesting for Innlandet fylke. 22 kandidater er fra vår region.

Høstens valg er det første for Innlandet fylke.  

Nyheter

Totalt stiller 579 personer til valg til det første valget for Innlandet fylkeskommune.