Solfrid deltok på sitt første laftekurs: - Skog og friluft sitt litt i blodet

Solfrid Marie Lien frå Finnholdt i Hedmark, busett på Lesjaskog, deltok denne veka på sitt første laftekurs i forbindelse med TREseminaret på Hjerleid, Dovre.

På laftekurs: Lesjaskogingen Solfrid Marie Lien deltok på sitt første laftekurs på Hjerleid. 

Nyheter

Lien har utdanning innan skogbruk som tretekniker, jobba 12 år som skogbruksleiar i både Glommen og Mjøsen skog før ho flytta til Lesja skog, og dag er ho allmenningsstyrar i Dovreskogen Bygdeallmenning.