– Politikerne har navigert seg ut i en hastesak

Ved nyttår er det «point of no return», sier brannsjef i Lesja og Dovre, Åge Tøndevoldshagen.

Brannsjef Åge Tøndevoldshagen inviterte til leverandørkonferanse for ny brannstasjon på Lesjaskog.  

Nyheter

Er ikke avvikene på Lesjaskog brannstasjon tettet til da vil Arbeidstilsynet gi tvangsmulkt. Det vil fort bli dyrt, mulkten er satt til 10 000 kroner per virkedag.