Inviterer til reiselivsforskning i Dovre

Fastboende, besøkende, turister- alle brukere av Dovrefjell og Dombås blir i sommer invitert til å dele sin opplevelse av Dovre på Instagram.

Bruk mobilen: Ved å legge ut bilder på Instagram med emneknaggen #vårtdovre kan du bidra i et forskningsprosjekt, og samtidig være med i trekning av premier.  Foto: Illustrasjonsfoto/Simen Rudiløkken

Nyheter

Senter for reiselivsforskning på Lillehammer oppfordrer folk til å bruke umneknaggen #vårtdovre. Instagram-bildene blir en del av forskningsprosjektet Bærekraftige Opplevelser i Reiselivet (BOR).

Målet er å se på hvordan man bruker Dovrefjellet, tettstedene og området rundt, hva Dovre betyr for deg. og hva man opplever i Dovre.

Deltakelsen er mulig fram til 1. september, og alle som blir med på eksperimentet og tagger med #vårtdovre blir også med i trekningen av en gavepakke med godsaker fra kommunen.

Bakgrunn for prosjektet

Prosjektet ‘BOR’ er et næringsrettet forskningsprosjekt i Innlandet som skal bidra med ny kunnskap innenfor de to temaene «Kunnskapsbasert produkt- og opplevelsesutvikling» og «Bærekraftige og attraktive helårsdestinasjoner».

Prosjektet er et samarbeid mellom Østlandsforskning, Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Høgskolen i Innlandet. Samarbeidet med næringen skjer gjennom to arbeidsgrupper med private og offentlige reiselivsaktører, og ledes av en styringsgruppe. Prosjektet er i hovedsak finansiert av Kompetanse, universitets og forskningsfondet i Oppland.

Feltarbeidet på Dovrefjell og i Dombås foregår sommer/høst 2019 og Instagram-bildene er en av metodene som benyttes og skal analyseres.