Du inviteres til å si din mening om vintervegene våre

Statens vegvesen vil ha trafikantenes mening om vinterkjøring på E136 og E6.

Det kan være utfordrende å ferdes på vegen i Nord-Gudbrandsdalen om vinteren. Statens vegvesen ønsker dine innspill.   Foto: Illustrasjonsfoto

Nyheter

De inviterer til vegbrukermøte på Lesja kommunehus førstkommende mandag. Hit inviteres politikere, næringsliv, yrkestrafikanter og andre interesserte.

– Vi vil se på hva som er utfordringene og hva som kan bli bedre til neste vinter, sier Statens vegvesen i en pressemelding.

De vil også se på hvilke utfordringer og muligheter som finnes for å utbedre E6 og E136 fra Nord-Gudbrandsdalen og til nabofylkene.

Viktige funksjoner

Det er strekningene på E6 mellom Otta og grensa til Trøndelag, og E136 mellom Dombås og grensa til Møre og Romsdal som er i fokus.

– Dette er viktige vegstrekninger både nasjonalt og lokalt. Næringslivet er avhengig av europavegene for daglig transport, og for mange fungerer de som lokalveger til og fra skole, arbeid og fritidsaktiviteter. E6 og E136 er i tillegg viktige for vare- og persontransporten mellom landsdelene, sier Statens vegvesen.

Vil ha innspill

Seksjonssjef Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen forteller at det har vært vegbrukermøte for disse områdene tidligere også, men at det begynner å bli en god stund siden. De har den siste tiden hatt tilsvarende møter for E16 i Valdres og Rv15 gjennom Ottadalen. De skal blant annet orientere om vinterdriften av vegstrekningene.

– Vi vil også presentere forslag til mulige løsninger. Det kan være områder der vegen bør breddes ut eller det er andre utfordringer, sier Stensrud.

De tar gjerne imot innspill under møtet, på mulige områder til utbedring.

– Vi tar med oss innspillene i arbeidet med våre forslag til mulige løsninger.