Minnemarkering for Tverrfjellet gruver i juni:

Etterlyser gruvearbeidere

I forbindelse med markering av 50-årsdagen for åpningen av Tverrfjellet gruver på Hjerkinn, forsøker arrangøren nå å spore opp arbeidere som jobbet ved gruven.

Bilde fra åpningen av Tverrfjellet gruver. Daværende Kronprins Harald sitter foran til venstre.  Foto: Borregaard/Musea i Nord-Østerdal

Viktig inntekt: Tverrfjellet gruver var en viktig arbeidsplass og ga Norge store verdier gjennom malmen som ble utvunnet.  Foto: Arkiv/Monica Hjelle

Nyheter

I år er det 50 år siden Tverrfjellet gruver startet opp driften. Dovre, Oppdal og Folldal kommuner, samt stiftelsen Folldal gruver ønsker i den forbindelse å hedre gruvearbeiderne og virksomheten med en minnemarkering og oppføring av et minnesmerke. Dette skjer på Tverrfjellet den 12. juni i år, med påfølgende samling på Folldal gruvemuseum.

Intet register

Etter planen skal de tidligere gruvearbeiderne og deres familier være hedersgjester under arrangementet, men det finnes intet register over disse. Derfor går arrangørene nå ut og etterlyser gruvearbeiderne.

– Vi oppfordrer gruvearbeidere, enten de er utflyttede eller bosatte i Nord-Gud- brandsdalen. Vi kjenner til noen få, men på langt nær alle, så vi er avhengige av at folk tar kontakt, og da innen 1. juni, sier næringskonsulent i Dovre kommune, Steinar Tolf Jacobsen.

Fant igjen plakett

Minnesmerket settes opp ved gruveinnslaget som ligger like ved veien opp mot Viewpoint Snøhetta. Det er tilrettelagt sti bort til stedet, der det fra før står en informasjonstavle for gruvedriften. Under markeringen blir det avduket både en minneplakett og i tillegg også en plakett som var laget i forbindelse med åpningen av gruven.

– Denne plaketten forsvant da gruvene ble nedlagt og har vært på avveie i mange år. Nå er den kommet til rette og vil settes opp sammen med minneplaketten, forteller Jacobsen.

Åpent for alle

Minnemarkeringen ved Tverrfjellet er åpent for alle som måtte ønske å delta, mens samlingen i Folldal gruvemuseum er for de med invitasjon.

– Vi ønsker at alle som vil deltar på det åpne arrangementet, sier Jacobsen.

Gruvedriften på Hjerkinn var aktiv i 25 år, og det var på det meste over 450 mennesker som arbeidet ved gruvene. Totalt ble det tatt ut over 15 millioner tonn med råmalm, som ga store mengder svovel, kobber og zink, foruten 996 kilo gull og 99 tonn sølv.