Kommunen krever opprydding av branntomt:

Eieren vil be om utsatt frist

Branntomta i Bjorli sentrum står nærmest urørt etter at kommunen krevde opprydding i fjor høst etter befaring.

Branntomt: Her krever kommunen opprydding. Tomta har stått urørt i over ti år. Bildene ble tatt tirsdag ettermiddag, 7. mai 2019. 

Nyheter

Svært lite har skjedd siden Vigga skrev om saken i desember i fjor. Etter befaring av kommunen i oktober 2018 ble det vedtatt at grunneieren Roger Schei, bosatt i Ålesund, måtte rydde opp rotet på tomta innen 15. mai 2019.