Torghandel på Dombås

Det har blitt vedtatt dispensasjon til en prøveordning av torghandel i Dombås sentrum av Plan- nærings- og utviklingsstyret i Dovre kommune.

I området som er merket med rødt vil det være åpent for torghandel på Dombås i 2019.  Foto: Dovre kommune

Nyheter

I vurderingen av tiltaket står det at det over tid har blitt etterspurt en torghandelplass i Dombås sentrum. PNU-styret har bedt om at det legges til rette for en slik torghandel. Med en midlertidig dispensasjon vil det nå bli sett på om en torghandelplass i dette området er til nytte for både lokalbefolkning og tilreisende.

Dovre kyrkjelege råd har tidligere vært kritisk til en slik torghandelplass i nærheten av Dombås kyrkje og Minneparken. De ønsker ro i forbindelse med begravelse og folk som minnes sine kjære på gravplassen. De forteller også at pårørende synes det er ugreit med slik aktivitet rundt kirken når det er begravelse og andre kirkelige handlinger.

Plassen som nå er satt av til bruk er område som er nærmest Minneparken, på parkeringsplassen like ved Minneparken (som man kan se på bildet). Rådmannen sier videre at det kan være utfordringer med plasseringen, siden torghandelplassen ligger nær Dombås kyrkje. En prøveordning i 2019 vil kunne gi svaret på hvor mye Dombås kyrkje blir berørt står det også i vurderingen.

Rådmannens innstilling er som følger:

"Det gis dispensasjon fra områdereguleringsplan for Dombås vest til midlertidig etablering i 2019 av torghandelplasser ved Minneparken."

Det er også flere retningslinjer innunder denne innstillingen. Blant annet at torghandel kun er tillatt mellom 15. mai og 15. september. På helligdager og offentlige høytidsdager er Torgplassen stengt.

Dette ble enstemmig vedtatt i PNU-styret forrige måned.