Kartlegging av beiteressursar i Lesja

Eit interessert publikum møtte på Lesja kommunehus og vart presentert resultatet av fjorårets vegetasjonskartlegging. Konklusjonen er at berre om lag halvparten av beiteressursane er utnytta i den vestlege delen av kommunen.

Magnus Stenbrenden frå Nibio orienterte om fjorårets kartlegging av beiteressursane lengst vest i Lesja kommune.  Foto: Marit Tynnøl

Nyheter

Av Marit Tynnøl