Stor lærelyst på Lesja da Sparebank 1 og Skiforbundet kom på besøk

Leik og læring i skjønn harmoni vart det på Lesja skule da elevane ved 5. og 6. trinn blei introdusert til "Utetimen".

Gåve til skulen: Are Nerem i Norges Skiforbund og Kristin Lonbakken i Sparebank 1 Lom og Skjåk overrakte ei Utetimen-kasse til rektor ved Lesja skule, Jan Olav Thorsplass (t.h.). 

Nyheter

Utetimen er eit samarbeidsprosjekt mellom Sparebank 1 og Norges Skiforbund, og er eit konsept tilrettelagt for bruk i skule og klubb med fokus på økonomiforståing, fysisk aktivitet og trafikksikkerheit.