Ordførerne reiser på møte i departementet om supplerende vern

Miljødirektoratet har nå sendt inn listen over områder der det anbefales supplerende vern.

De røde prikkene er områdene Miljødirektoratet anbefaler for supplerende vern.  

Nyheter

På lista er det 14 områder i Hedmark og 18 i Oppland. Torsdag 23. mai møter ordførerne i Innlandet statssekretær Atle Hamar for å fortelle om hvordan de opplever prosessen som har pågått.

På forslaget som ble sendt over fra Fylkesmannen til Miljødirektoratet var det 10 områder i Dovre og ett i Lesja. I forslaget som Miljødirektoratet har sendt over er det foreslått en utvidelse av vernearealet på Fokstugu mot Vålåsjøen, en utvidelse av område ved Vesle Hjerkinn mot Avsjøen og en endring i verneform for Hjerkinn/Kongsvold/Drivdalen landskapsvernområde.

Fylkesmennene fikk oppdraget med å identifisere områder som kunne egne seg for supplerende vern. Fylkesmannen i Innlandet sendte inn ei liste til Miljødirektoratet med 121 enkeltområder, 32 mulige utvidelser av eksisterende verneområder og 7 forslag til endret verneform for eksisterende verneområder. 47 områder av disse har kommet på Miljødirektoratets liste. Til sammen fikk direktoratet over 1300 områder med nytt potensielt verneareal fra hele landet. Direktoratet har sendt videre et forslag på 275 områder som er aktuelle for supplerende vern fra hele landet til Klima- og miljødepartementet. I tillegg er det ni områder i forbindelse ved våtmarksplan Finnmark, og 46 områder i forbindelse med nasjonalpark. Målet med vernet er å finne områder som inneholder natur som det er vernet lite av i Norge.