Arbeiderpartiets nye fylkesleder på skolebesøk:

– Vi ønsker å fronte våre viktigste saker, som blant annet er en god skole

Leder for det nye Innlandet Arbeiderparti, Anita Ihle Steen, var denne uken på besøk i Dovre for å høre va de to lokallagene i Lesja og Dovre brenner for.

På skolebesøk: De lokale representantene for Arbeiderpartiet i Lesja og Dovre tok med den nye fylkeslederen på den videregående skolen på Dombås for å vise hva tilbudet betyr for de to kommunene. F.v.: Ordførerkandidat i Lesja, Gry Sletta, avdelingsleder Signe Storødegård Stubbrud, fylkesleder for Innlandet Arbeiderparti, Anita Ihle Steen, og leder for Dovre Arbeiderparti Frode Faksvåg. 

Nyheter

Steen er nyvalgt leder for fylkeslaget, og opprinnelig fra Hedmark. Hun var derfor på turné i Oppland for å bli bedre kjent med fylket som blir en del av den nye regionen Innlandet etter nyttår.

Kommunepolitiker

Steen ble ordfører i Ringsaker i 2007, og har dermed erfaring som kommunepolitiker og hevder selv at hun ser verden fra kommunens side.

– Vi vil jo ha flere bosatte i Oppland, men det er en utfordring med demografi. Det er mange gode kvaliteter her i Lesja og Dovre, og man tar det gjerne for gitt at folk vet det. Det er trygt, kan tilby god oppvekst, spennende jobber, også har det en nærhet til mange store byer. Man bør kanskje blir bedre på å markedsføre seg her, mener fylkeslederen.

Brenner for skolen

Ordførerkanditat i Lesja, Gry Sletta, og partileder i Dovre, Frode Faksvåg, inviterte fylkeslederen til den videregående skolen på Dombås nettopp for å vise hva de engajserer seg i.

– Vi ønsker å fronte våre viktigste saker oppover i systemet, som er en god skole, et godt helsetilbud, og god næringsutvikling, forteller Faksvåg.

Videregående på Dombås hadde en tøff vår i fjor, da det ble vedtatt av fylkespolitikere i Arbeiderpartiet at skolen har for få søkere til å sette i gang VG1 til høsten. De ansatte ved skolen la ikke skjul på at de følte seg utrydningstruet da fylkeslederen kom på besøk, og at de ga Arbeiderpartiet mye av skylden etter vedtaket i fjor.

– Det viser meg at lokale hensyn og meninger strider mot hva fylkespartiet mener. Det er en situasjon hvor mye står under press, og viser meg at jeg må ta tøffe valg framover, mente Steen, som satt igjen med et godt inntrykk av skolen etter besøket, som hun ønsker å ta med seg videre.

– Min oppgave som fylkesleder blir å jobbe for gode prosesser og ikke ta for tidlige avgjørelser, men høre hva folk mener. Jeg har en respekt for posisjonen min, og mener at det ikke er jeg alene som skal komme med konklusjoner, men at det må gjøres sammen. Det har vært viktig for meg å komme hit og få et annet bilde av situasjonen, sier Steen.

– Det er også viktig for oss å jobbe på lag på spille på moderpartiet, mente Faksvåg.