Klare for Tussheim-utbygging - Vil stå ferdig i oktober

Tussheim-prosjektet på Lesja kan etter kommunestyrets vedtak forrige uke settes i gang for fullt allerede i sommer.

står på for tussheim: Solveig Brøste Sletta (foran t.v.), Kari Anette Austvik (t.h.) og Marit Svanborg (bak t.v.) er klare til å sette igang utbedringen av Tussheim-prosjektet. Her sammen med ordfører i Lesja, Mariann Skotte og daglig leder i Lesja Byggservice, Jakob Grothe, som står for utbyggingen av dagsturhytte på toppen. 

Nyheter

Med støtte fra kommunale midler fra kraftfondet inntil spillemidler blir utbetalt, er prosjektet fullfinansiert og kan utbedret tursti og dagsturhytte på Tussheim etter planen realiseres høsten 2019.