Fann vegen heimatt til Lesja etter 80 år

Eit gamalt klenodium er no å finne på Lesja bygdemuseum, etter å ha vore i utlendigheit i årevis.
Nyheter

Utlendigheit er å overdrive, men skåpet har vore utanbygds sidan slutten på 30-talet. No ville eigarane gjerne at det skulle koma attende til bygda det kom frå, og ga tilbod om at bygdemuseet skulle få kjøpe det.