Bygger videre på fjorårets suksess:

«Lyden av Dombås» i ny drakt til sommeren

Sjogg Event går en ny sommer i møte, med nok en rekke konserter utover sommeren under det nye navnet «Dovrelæven».

«Dovrelæven»: Lyden av Dombås var en populær rekke arrangementer i fjor sommer som dro mange publikummere til Minneparken i Dombås sentrum.   Foto: arkiv

designere: Lasse Stadeløkken og Maria Kampesæter Kleiven i Trollbinde har stått for design av ny logo og nettside til arrangementet. 

samler sponsorer: Inger Marie Graaberg leder sponsorgruppa for Sjogg Event. 

Nyheter

Det er ikke bare navnet som er nytt, men hele organiseringen av arrangementet har fått en omprofilering.

– Vi har blitt en større organisasjon og mer profesjonelle i alle ledd. Vi er til sammen rundt 25 personer som jobber med arrangementet nå, sier Styringsgruppa i Sjogg Event.

Bevarer konseptet

Selve konseptet er fortsatt mye av det samme, og event-gruppa ønsker å bygge videre på fjorårets suksess. Det blir dermed arrangert konserter i Minneparken på Dombås tre ganger i løpet av sommeren. En av dagene vil også være tilrettelagt for markedsdag, hvor lokale bedrifter og aktører kan komme og profilere seg selv eller selge sine produkter. Det vil også være mulighet for dette under de to andre arrangementene. Ifølge styringsgruppa er det hittil over 15 aktører som har vist interesse til å bli med på markedsdagen.

Bedre organisert

Arrangementet vil som vanlig være gratis og åpent for alle. Arrangementet har derfor bruk for sponsorer, og arrangørene har dannet en egen gruppe for å skaffe nettopp dette, med Inger Marie Graaberg i spissen.

– Vi har fått positiv respons, både i Lesja og Dovre. De fleste vet hva det går ut på, og vi tegner avtaler over en lav sko for tiden, sier Graaberg, som så langt har skaffet rundt 30 sponsorer til arrangementet. De er til sammen tre i gruppa, som også består av Gunnar Åvangen og Ann-Karin Pettersen.

– Vi har prøvd så langt det lar seg gjøre å oppsøke mulige sponsorer, sier Graaberg, som skryter av det lille næringslivet i kommunen, og takker alle som har vært med å gi støtte.

Nytt design

Også Maria Kampesæter Kleiven og Lasse Stadeløkken i Trollbinde har også bidratt med ny nettside og logo til arrangementet.

– Det er jo denne typen ting vi jobber med, og siden dette er et gratis arrangement gjorde vi dette frivillig. Vi ble spurt av Magne i vinter, og sa ja til å bidra med å utarbeide en logo og profil, forteller Kleiven.

Siden arrangementet finner sted i Dovre ble logoen naturligvis den velkjente moskusen, som de ser for seg kan bli arrangementets maskot på sikt.

Styringsgruppa i Sjogg Event setter enormt stor pris på alt arbeidet som de andre har vært med på å bidra med.