Tilbys toppstilling:

Hole til Norsk Trav AS

Tidligere ordfører i Lesja, Per Dag Hole (59), er tilbudt stillingen som daglig leder i Norsk Trav AS.

Per Dag Hole er traventusiast og har per i dag totalt 13 styreverv ved norske travbaner. Han går heller ikke av veien for å kjøre hest selv, som her - på Årbogen for noen år tilbake, med varmblodstraveren Merci Gallone.  Foto: Arkiv/Monica Hjelle

Tidligere lesjaordfører, Per Dag Hole, tilbys toppstillingen i det forholdsvis nystartede Norsk Trav AS.  Foto: Arkiv

Nyheter

Hole er opprinnelig fra Lesja, og er utdannet jurist. Han var ordfører i Lesja fra 1999 til 2011, men bor i dag på Nedenes utenfor Arendal. Han har de siste årene jobbet i Det norske travselskap, DNT, som en del av «Hestesportens sekretariat for næringsutvikling og samfunnskontakt». Hole har også hele 13 styreverv ved norske travbaner. Bjerke er den eneste travbanen der han ikke har styreverv. I tillegg har han vært og er eier og medeier i en rekke travhester.

Inngående kunnskap

I en pressemelding fra Norsk Trav fremheves nettopp Holes inngående kunnskap om travsporten generelt, samt opprettelsen av aksjeselskapet Norsk Trav spesielt, som en av hovedårsakene til at han nå blir tilbudt jobben som daglig leder i selskapet.

– Per Dag Hole tilfredsstiller kravene til stillingen på en god måte, og han fremstår samlende og tillitsbyggende, samtidig som han har gjennomføringskraft, poengteres det i pressemeldingen.

Enstemmig

Norsk Trav informerer videre om at det var 20 søkere til stillingen, derav fem kvinner. Selskapet har benyttet seg av et rekrutteringsfirma i ansettelsesprosessen, som de sier har gjort en god og grundig jobb.

– Det var flere kvalifiserte kandidater, men hele styret falt ned på å tilby Per Dag Hole stillingen. Så snart man er blitt enige om detaljene i ansettelsesvilkårene, ser styret frem til et godt samarbeid for å utvikle Norsk Trav AS til det beste for norsk travsport, sier selskapet avslutningsvis.

Eies av DNT

Norsk Trav AS ble etablert høsten 2018 og har som mål å skape økte verdier til travsporten gjennom profesjonelle og publikumsvennlige arrangementer og andre kommersielle tiltak. Selskapet er eid av Det Norske Travselskap (DNT) og daglig leder er medlem av ledergruppen i DNT.