Underbygningstiltak på Raumabanen

Bane NOR skal gjennomføre underbygningstiltak på Raumabanen, langs strekningen Rise bru – Bjorli stasjon i Lesja kommune.
Nyheter

Arbeidet vil i hovedsak gå ut på å renske grøfter og stikkrenner langs jernbanen. Dette vil bli utført av Tronfjell maskin AS i uke 22 til uke 26.

Bane NOR informerer om at dette arbeidet vil i den overnevnte perioden stort sett utføres på nattestid for å få tilstrekkelig arbeidstid mellom togene.

- Arbeid fortsetter etter uke 26, men det er ikke avklart om dette medfører nattarbeid, informerer Bane NOR.