Reduserer kostnaden for vegutbygging fra Bjorli

Statens vegvesen reduserer kostnadene for E136 Stuguflåten-Rødstøl med 190 millioner kroner.
Nyheter

- Gjennom arbeidet med reguleringsplanen har vi optimalisert løsningene for å redusere kostandene, sier prosjektsjef Ove Nesje i Statens vegvesen Region midt i en pressemelding.