Gårdseier klaget på vedtak:

Nye momenter i saken førte til utsettelse av behandlingen

Forvaltningsstyret i Lesja måtte tirsdag kveld behandle klage på et tidligere vedtak angående gården Gnr 68 Bnr 6.

velger å utsette: Leder for forvaltningsstyret i Lesja, Marita Lindbom, valgte å ta hensyn til nye momenter i saken angående Gnr 68 Bnr 6, og utsetter behandling av klagen til neste møte. 

Nyheter

I et styremøte tidligere i år, den 19. februar, vedtok forvaltningsstyret å gi eieren av gården varsel om tvangssalg dersom eieren ikke oppfylte kravet om boplikt. Gården ble ervervet i 2012, og ny eier fikk fem års utsettelse av tilflytningsfristen. Denne fristen ble ikke overholdt, og eier har nå frist til den 20. august i år med å oppfylle konsesjonsvilkårene.