Ber om 49 000 kroner i året fra sju kommuner

Vestnes Næringsforum søker om en årlig sum på 49 000 kroner i inntil fire år for å utarbeide en plan for prosjektet "Aksen Ålesund - Dovre".

Ordførerne i deltakerkommunene for Eksportveien E136 samlet seg til et møte på Dombås tidligere i år.  

Nyheter

Dette kommer på bakgrunn av at ordførerne i de syv kommunene som omfatter vegstrekningen E136 har vist et felles engasjement for nettopp denne samferdselsåren. I løpet av våren har de syv Dovre, Lesja, Rauma, Vestnes, Ørskog, Skodje og Ålesund samlet seg for å få et målrettet fokus på utbedring av denne strekningen.