Krever lovfestet responstid for ambulanser i Oppland

I et brev til helseminister Bent Høie og samtlige politiske partier fra Lesjaordfører Mariann Skotte på vegne av alle kommuner i Oppland kreves det en lovfesting av responstid for ambulansene i fylket.
Nyheter

- De nasjonale anbefalingene for responstid sier at 90 % av ambulansene i tettbygde strøk bør være fremme innen 12 minutter på akuttoppdrag, og innen 25 minutter i grisgrendte strøk Realiteten er annerledes for mange kommuner i Oppland, og det innebærer at det ikke er tilstrekkelig med en anbefalt responstid for ambulansen for å ivareta lokal trygghet, skriver Skotte i brevet til helseministeren.

Brevet viser også til et responstidsbarometer utarbeidet av LHL og Ambulanseforbundet Delta med utgangspunkt i helseforetakenes egne tall samt informasjon for helsedirektoratet. Ifølge barometeret, som tar for seg 86 norske kommuner, er det kun 9 av disse som ligger innenfor anbefalt responstid.

- Opplandskommunene er enige med LHL og Ambulanseforbundet Delta i at god responstid redder liv og gir lokal trygghet. Vi konstaterer at en anbefaling om responstid ikke sikrer et likeverdig ambulansetilbud og akutthelsetjeneste over hele landet, og krever at Stortinget vedtar lovfestet responstid, skriver Skotte.

Brevet har blitt undertegnet av samtlige kommuner:

 • Lesja
 • Dovre
 • Sel
 • Skjåk
 • Lom
 • Vågå
 • Nord-Fron
 • Sør-Fron
 • Ringebu
 • Øyer
 • Lillehammer
 • Gausdal
 • Jevnaker
 • Vang
 • Øystre Slidre
 • Vestre Slidre
 • Etnedal
 • Nord-Aurdal
 • Sør-Aurdal
 • Nordre Land
 • Søndre Land
 • Gjøvik
 • Østre Toten
 • Vestre Toten
 • Gran
 • Lunner