Kjell Magne jobbet 20 år i Tverrfjellet gruve:

- En god arbeidsplass

I 25 år var Tverrfjellet gruve en god og viktig arbeidsplass for folk fra distriktet.

Kjell Magne Nyvoll på Dalholen kan se tilbake på 20 års fartstid i gruvene på Tverrfjellet. PÅ veggen bak ham henger et bilde fra tiden han jobbet som gruvearbeider.  Foto: Monica Hjelle

Den ene ble stiv og bleik og begynte å kaldsvette, så han måtte vi bare få med oss opp igjen.

Nyheter

Gruven sysselsatte på det meste 450 personer. De fleste arbeidstakerne bodde i Folldal, men gruven var en viktig arbeidsplass også for folk i Dovre, Oppdal og Gudbrandsdalen for øvrig.