Gjør utbedringer før sommertrafikken starter

Statens vegvesen ordner utslitt vegdekke i Dovre.

Natt til mandag ble skadene på innkjøringen til Sentralplassen på Dombås ordnet.  

Nyheter

Natt til tirsdag ble innkjøringen fra E6 inn til Sentralplassen på Dombås ordnet.

– Her var det utslitt dekke, og vi gjorde utbedringer av skade, forteller Kjetil Eide, byggeleder asfalt i Statens vegvesen.

Rundt 1000 kvadratmeter ble asfaltert.

Natt til onsdag blir det asfaltarbeid på Dovrefjell. Fire punkter med utslitt dekke mellom Dovregubbens hall og Hjerkinn skal utbedres.

– Det vil bli manuell dirigering, sier Eide.

I tillegg til utbedringene som blir gjort i Dovre, skal det også gjøres punktvise asfaltutbedringer på Rv15 i Ottadalen.