Landbruksplan i Lesja:

Lyttar til grasrota

– Ein kommunal temaplan for landbruket skal fyrst og fremst skape optimisme, fortel Trond Stensby, Kommunen vonar på mange innspel og utset høyringsfristen til 1. oktober.

fleire funksjonar: Sauen er ein viktig landskapsforvaltar i Lesja. 

Nyheter

– Det er viktig at planen blir eit nyttig verkty for både kommunen og næringa, og difor vil vi ha størst mogleg engasjement frå grasrota, understrekar Stensby, som har vore sekretær for gruppa og leia møtet i kulturhuset.