Lesja får midler til klimatilpasning

Opplands fylkeskommune har sammen med Lesja og Sør-Fron kommuner fått tildelt midler til klimatilpasning, melder Fylkesmannen i Innlandet.
Nyheter

- Miljødirektoratet har nå fordelt midlene i tilskuddsordningen for klimatilpasning i kommuner. Alle de tre søknadene fra Oppland fikk støtte. Det var ingen søknader fra Hedmark i år, opplyser Fylkesmannen.

Sikkert drikkevann

Oppland fylkeskommune har blitt tildelt 850 000 kroner til å belyse hvordan klimaendringene påvirker vannkvaliteten for å sikre god kvalitet på drikkevann i årene som kommer.

Det skal blant annet jobbes med problemstillingene i arbeidskonferanser med vannverk og eiere av vannforsyningssystemer.

Ifølge Miljødirektoratet er søknader som fokuserer på vannkvalitet og utfordringer knyttet til fremtidig drikkevannskvalitet nytt i årets søknadsbunke.

Klimatilpasning i nasjonalparkkommuner

Et av årets prosjekter kan sies å være landsdekkende, da Lesja kommune søkte om tilpasningsmidler på vegne av Norges nasjonalparkkommuner.

- Prosjektet skal undersøke hvordan klimatilpasning kan inkluderes i kriteriesettet for å få status som nasjonalparkkommune. Samtidig vil prosjektet bidra til å heve kunnskapen om hvordan klimaendringer påvirker nasjonalparkkommunene. I dag har 96 kommuner i Norge areal som er vernet som nasjonalpark, 31 av disse har status som nasjonalparkkommune, skriver Fylkesmannen.

Sør-Fron kommune har fått 300 000 kroner i tilskudd til å gjennomføre detaljplanlegging av flomsikringstiltak knyttet til sideelver.