Lesja Bilruter og reiselivsnæringa samarbeider om ny satsing i sommer

Lesja Bilruter, Avdemsbue, Lesja Bygdemuseum og Nasjonalparkriket går sammen om et felles prosjekt i regi av Lesja Bilruter.

Satser på turistbuss: F.v.: Dan Øwre i Lesja Bilruter, Anna Avdem ved Avdemsbu, Johan Gangsås Hole ved Lesja Bygdemuseum, Åge Paulsrud ved Sagelva, og Freddy Kleveland i Lesja Bilruter. 

Nyheter

Turistbuss er nytt fra og med i sommer for Lesja Bilruter, som det lokale busselskapet ønsker å satse på for første gang. De starter relativt enkelt, men allerede torsdag formiddag fikk de med seg flere aktører fra næringslivet for å se på mulighetene framover.