Setrene i Vesllie:

Davids kamp mot Goliat

Eller kan ein si Dovregubbens kamp mot storsamfunnet?

Det ruvar godt, fjoset på Rolstadsetre. Etter planen skal det, og alle andre hus i Vesllie, vera borte innan 4. august i år. 

Nyheter

Det ligg berre to setre på Dovrefjell. Står du på Viewpoint Snøhetta ser du rett bort på Vesllie, der dei ligg. Rolstadsetre, med den solide låvemuren, har vore der sidan 1870. I 1931 kom Bentdalsetre og heldt den men selskap.