Et enstemming fylkesting vil kvitte seg med Hjerleid

Torsdag var fylkets eiendommer på Hjerleid på Dovre på fylkestingets bord.

Hovedbygningen og tilhørende bygg skal selges på det åpne markedet.   Foto: Arkiv

Nyheter

Vedtaket var enstemmig, og saken ble behandlet uten diskusjon. Fylkestinget vedtok administrasjonen forslag.