Grendemøte om skolestruktur:

- Dere må tenke samfunnskonsekvenser

Det var hovedbudskapet fra forsamlingen som stilte på grendemøtet om skolestrukturhøringen, på Dovreskogen torsdag.

Rundt 30 personer var samlet på grendemøtet på Skogvang på Dovreskogen, og det var stort engasjement blant de fremmøtte. 

Nyheter

Stemningen var avventende hos de rundt 30 personene som hadde møtte frem på det tredje og siste møtet som omhandlet høringsdokumentet i skolesaken. Dokumentet er utarbeidet på oppdrag av OKO-styret, i forbindelse med et behov for nye innsparinger i Dovre kommune. Møtene blir arrangert for å sikre at innbyggerne får anledning til å komme med sine synspunkter.