Ny gapahuk ved Hondyrju

Handverkskolen på Hjerleid har satt opp en ny, flott gapahuk ved tur- og sykkelvegen mellom Hjellsætre og Hondyrju på Dovrefjell.

Erik Hermanseter, Mathias Wold, tømrerlærer Ole Ivar Lierhagen, Sigbjørn Tveit står ved gapahuken. I tillegg var det to elever til som ikke var tilstede siste arbeidsdag.  Foto: Berit Fiksdahl

Nyheter

Dovre kommune har ansvar for arbeidet som er en del av å gjøre i stand tur- og sykkelvegen over Dovrefjell mellom Dombås og Hjerkinn. Det mangler fortsatt å legge torv på taket. I tillegg til å rydde litt mer innenfor området som er ryddet for kjerr og busker, skal ytterveggene tjærebeises, og det skal settes opp sittebenker inne i gapahuken.

- Det skal også settes opp bord/benk og mures opp en bålplass utenfor gapahuken, forteller Berit Fiksdahl, som har stått i bresjen for gapahuken.

Sigbjørn Tveit, tømrerlærer Ole Ivar Lierhagen og Mathias Wold jobber med gapahuken.  Foto: Berit Fiksdahl

Gapahuken er bygd i et område ved Hjellsætre/Hundyrju. Dette området ble for en del år siden kjøpt opp av staten til friluftsformål. Parkeringsplassen ved E6 ligger også innenfor det statlige friluftsområdet. Kommunen har fått tilskudd til å sette i stand et lite område for rast og opphold innenfor det statlige friluftsområdet, der gapahuken er et viktig tiltak.

Elever ved Handverkskolen på Hjerleid, VG2 Byggteknikk, har tegnet og bygget den lafta gapahuken, «Hjerleidhuken».

- Det var viktig å få satt ut gapahuken nå før elevene reiser hjem på ferie. Arbeidet vil bli avsluttet av de nye elevene som kommer til høsten. Gapahuken er god reklame for Handveksskolen, god kvalitet både på virke og håndverk, forteller Fiksdahl.

Flott akantus er skåret på beitskiene av treskjærerne ved Handverkskolen.  Foto: Berit Fiksdahl

- Alle er velkommen allerede nå til å ta i bruk gapahuken. Kommunen håper at dette skal bli et mye brukt område både for grupper fra skolene og barnehagene, men også for familier og andre på tur på Dovrefjell, legger hun til.