Nå starter årets ryddesesong på Hjerkinn

Naturrestaureringen av det tidligere skytefeltet på Hjerkinn nærmer seg slutten, og går nå inn i sitt nest siste år.

Gardister i manngard vil nok en gang være hovedmetoden for ryddingen av skytefeltet på Hjerkinn.  Foto: Marthe Brendefur/Forsvaret

Nyheter

- Nå starter årets ryddesesong, etter planen den nest siste. Vi er i rute, skytefeltet er innlemmet i nasjonalparken og kvaliteten på arbeidet er bra, uttaler totalprosjektleder Pål Skovli Henriksen i en pressemelding.

Sikrer naturverdier og gjenoppretter våtmarksområder
Henriksen mener at prosjektet er et eksempel på godt praktisk miljøarbeid som monner. Det både sikrer unike naturverdier, samtidig med at tidligere vannveier og våtområder gjenopprettes.

- Det er bra for klimaet, og i tråd med nasjonale og internasjonale miljømålsettinger. Det er vi stolte av, sier Henriksen.

- Vi ser, bokstavelig talt, at sårene i landskapet forsvinner. Metodikken, utviklet i samarbeid med noen av Norges fremste miljøeksperter, fungerer. På selve ryddingen samarbeider våre egne eksperter tett med Forsvarets eksplosivfaglige miljø, fortsetter han.

Blir trygt å ferdes
Alle funn som har blitt gjort siden 2006 er registrert og dokumentert ,og kobles opp med avanserte beregningsmetoder utviklet av Forsvarets forskningsinstitutt, slik at funnhistorikken forteller hva som bør søkes videre, ifølge Henriksen.

- Tilnærmet hele feltet er ryddet minst to ganger, og mange steder er det ryddet både tre og fire ganger, sier han.

Også i år er militær manngard som gjør overflaterydding over hele feltet hovedmetoden, mens langs mindre begrensede områder, for eksempler veger og vegskuldre, blir det utført teknisk søk- Det skal også søkes i noen elver/bekker i tilknytning til enkelte anlegg.

- Det vil alltid være en restrisiko knyttet til et så stort område hvor det er skutt skarpt gjennom generasjoner, og noen titalls blindgjengere vil ligge igjen etter at vi er ferdige i 2020. Men risikoen blir liten. Beregninger tilsier at bilturen opp til fjellet vil være langt farligere enn selve fjellturen, mener Henriksen.

Arbeidet fortsetter for fullt
- Vi gleder oss til å sette i gang med årets feltsesong her på Dovrefjell. Vi skal i år å tilbakeføre de veger som det er bestemt skal bort, samtidig med at Forsvaret også i år vil gjøre en kjempeinnsats med å gå manngard, avslutter totalprosjektlederen.