Ett av husene i Vesllie er solgt

Budfristen var forrige uke. Det kom inn bare ett bud på husene i Vesllie på Dovrefjell.

Det kom inn ett bud på seterhuset på Rolstadsetre. Forsvarsbygg har akseptert dette.  

Nyheter

– Det har kommet inn ett bud på en hytte, som vi har akseptert, sier totalprosjektleder i Hjerkinn Pro, Pål Skovli Henriksen.