Støtte fra Kulturminnefondet:

- Det gir inspirasjon

Kulturminnefondet har gitt støtte til 385 private eiere i første halvår av 2019. Én fra Dovre og én fra Lesja har fått midler.

Den gamle låven på Domaas Gård har blitt restaurert og bygget har nå blitt reddet fra å falle sammen, men det gjenstår fortsatt noe arbeid. 

Nyheter

Kulturminnefondet er en tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner. Det står på hjemmesiden deres at de skal bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer bevares. Disse midlene må søkes om og midlene blir fordelt gjennom vedtak gjort av Kulturminnefondets styre. Roar Domaas er en av søkerne som har fått midler.

- Det er gledelig å få midler og det gir inspirasjon til restaurering, forteller Domaas, som restaurerer Den gamle låven på Domaas Gård.

Roar Domaas har fått 400 000 kroner fra Kulturminnefondet til restaurering av Den gamle låven på Domaas Gård. 

Domaas har fått 400 000 kroner til å bevare bygningen.

- Jeg har fått 300 000 kroner før også, og det er strålende med litt hjelp, men det må investeres mye penger i et slikt prosjekt, forteller Domaas.

Det sies at midlene som blir tildelt skal dekke omtrent 30 prosent av det totale budsjettet.

77,5 millioner

Over 800 søknader har blitt behandlet i første halvår av 2019 med et søknadsbeløp på nærmere 300 millioner kroner. Totalt 77,5 millioner kroner blir tildelt 385 eiere.

- De seneste årene har tilskuddene som Kulturminnefondet gir til eiere av verneverdige kulturminner blitt doblet. Kulturminnefondet sikrer viktige kulturminner over hele landet på en effektiv og målrettet måte. Det å ta vare på kulturarven er bra for miljøet, det gir kunnskap om historien vår, og det skaper aktivitet og arbeidsplasser oer hele landet, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Søknadene til Kulturminnefondet blir nå behandlet fortløpene og tilbakemeldingene har vært gode.

- Innføring av løpende saksbehandling har skjedd etter forslag fra eierne, og jeg er veldig fornøyd med at det nå fører til enklere søknadsbehandling og raskere saksbehandlingstid, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.

Redda bygget

Den gamle låven til Roar Domaas er over 150 år gammel og det er en omfattende prosess å få bygget i stand igjen.

- Jeg har klart å redde bygget og det framstår nå som det var i 1889, men bygget er nok fra 1850-60-tallet, forteller han.

- Jeg må bare si at det er svært gledelig å få midler og de kommer god med, avslutter han.

Aud Stavheim Holseth fra Lesja har også fått 200 000 kroner til støtte for å restaurere stabburet.

Her er listen over midler til eiere i Oppland:

ProsjektnavnSøkernavnKommuneTilsagnsbeløp
Låve - Vaatsveen nedreJorunn Vaatsveen Wedel-JarlsbergNordre Land

50 000

SkrukliWenche og Viktor TruttSøndre Land

120 000

Vinterstugu - seter på SødorpfjelletHelene ToxeNord-Fron

190 000

Buflåten GammelstuguStian FalchSel

270 000

Grevrusten, våningshusKnut Arild TeigumVågå

300 000

Nedrestugu på TronhusKristin BorudVågå

150 000

Torvtak - Mørstadstølen 2Svanhild MosebakkenØystre Slidre

100 000

HjelletIna HjelletSel

50 000

Storhaugen seter - SteinfjøsRune FalkenhaugSør-Fron

550 000

Tvethes gt. 1, skifertak villaLars Kåre DotterudLillehammer

198 000

Kvannefoss-selet på HervasstølenIngrid GrimstadNord-Aurdal

230 000

Frisvold nørdre uppistuggunÅsne DalåmoLom

364 000

ReinsborgJardar ReinsborgGran

200 000

Heidal gjestgiveriHeidalsvegen Eiendom ASSel

495 000

Gardssmie, MuriteigenOle Tvete MuriteigenSør-Fron

105 000

Klangelløkken - låvetakStefan Thomas LienNord-Fron

55 000

StabburAud Stavheim HolsethLesja

200 000

Sygard Sylte føderådsbygning - svaltakPer Arne SylteNord-Fron

18 000

Skjåk-Olastugu, Hove øvrePaul Kristen HaaveSkjåk

100 000

Prosjekt Folkvang 2019Fargerlund ungdomslagGran

42 000

Saghaugen husmannsplassArne Ingar GranlundVågå

150 000

Kværnum Mølle - strakstiltakPer Odd GjestvangØstre Toten

100 000

Innstu Rudsar - strakstiltakTorhild RudsarSkjåk

30 000

Domaas Gård - Den gamle låven, ny tidRoar DomaasDovre

400 000

Valseter pensjonat 2019Erik Langdalen arkitektkontorSør-Fron

740 000

Håndverk+Ullinsvin drift ASVågå

15 000

Snertingdal YsteriSnertingdal Ysteri ASGjøvik

250 000

Fjøsmuren ved Gammelstua i EkerhaugenUnn Kristin BredeveienSør-Fron

60 000