Arbeidsledighet i Innlandet:

20 arbeidsledige i Lesja og Dovre

På NAV Innlandet sin siste måling har Lesja og Dovre en arbeidsledighet på henholdsvis 0,8 og 0,9 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsledigheten for Lesja og Dovre i utgangen av juni er på henholdsvis 0,8 og 0,9 prosent. 

Nyheter

Ifølge en pressemelding fra NAV Innlandet er arbeidsledigheten i hele landet på 2,1 prosent. I Innlandet er arbeidsledigheten på 1,8 prosent.

- Dette betyr at ledigheten i Innlandet var betydelig høyere nå enn i tilsvarende måned i fjor, sier direktør Bjørn Lien.

I Lesja er det åtte arbeidsledige i utgangen av juni. I forhold til i juni i fjor er det ingen endring, men det er en økning på to arbeidsledige i forhold til mai i år. I Dovre er det 12 arbeidsledige, som er en nedgang på én arbeidsledig fra juni i fjor, men det er en nedgang på fire arbeidsledige fra mai i år. Lesja og Dovre er også de kommunene med lavest arbeidsledighet sammen med Lom, som også har 0,8 prosent ledighet.

Nord-Østerdal og Lillehammerregionen hadde den laveste ledigheten i Innlandet, på 1,1 prosent.

- Ledigheten var høyest i Sør-Østerdal med 2,3 prosent. I denne regionen er det særlig ledigheten i Trysil, der vinterturismen utgjør en svært viktig del av næringslivet i kommunen, som er en av årsakene til den høye ledigheten i regionen, påpeker Lien.

Som i mai måned var det høyest ledighet innen butikk- og salgsarbeid. Her var det 470 helt ledige arbeidssøkere. Nest høyest ledighet var det innen serviceyrker og annet arbeid der 425 personer var helt ledige.

- Tilgangen på helt ledige arbeidssøkere var imidlertid klart størst blant dem som ikke har noen eller ikke har oppgitt noen yrkesbakgrunn. Innen denne gruppen finner vi sannsynligvis mange unge som er ferdige med skoleåret og som registrerer seg som ledige hos NAV, sier Lien.

I Innlandet var det i juni måned en tilgang på 1518 ledige stillinger.

- Mens tilgangen på ledige stillinger har ligget på langt over 2000 i årets fire første måneder, er tilgangen nå altså betraktelig lavere. Det er imidlertid helt normalt at stillingstilgangen avtar når sommeren nærmer seg, avslutter Lien.

Slik ser arbeidsledigheten ut i kommunene i Oppland:

Antall arbeidsledigeProsent av arbeidsstyrkenEndring fra i fjor i antallEndring fra i fjor i prosent
I alt

1626

1,7

218

15

Lillehammer

170

1,1

-20

-11

Gjøvik

313

2,0

61

24

Dovre

12

0,9

-1

-8

Lesja

8

0,8

0

0

Skjåk

13

1,2

5

63

Lom

10

0,8

2

25

Vågå

29

1,5

3

12

Nord-Fron

57

1,9

18

46

Sel

79

2,8

27

52

Sør-Fron

26

1,6

0

0

Ringebu

55

2,4

17

45

Øyer

31

1,0

-17

-35

Gausdal

33

1,1

12

57

Østre Toten

127

1,7

15

13

Vestre Toten

127

1,8

38

43

Jevnaker

71

2,0

4

6

Lunner

101

2,1

27

36

Gran

127

1,8

-6

-5

Søndre Land

45

1,6

-4

-8

Nordre Land

46

1,4

-10

-18

Sør-Aurdal

29

1,9

12

71

Etnedal

7

1,0

1

17

Nord-Aurdal

57

1,6

17

43

Vestre Slidre

19

1,7

11

138

Øystre Slidre

26

1,4

6

30

Vang

8

0,9

0

0