Ansettelse av ny rådmann i Lesja: - Vi har hentet tilbud fra fem forskjellige firmaer

Lesja kommune har hentet inn tilbud fra fem forskjellige firmaer i ansettelsesprosessen av ny rådmann.
Nyheter

Det kan ordfører i Lesja, Mariann Skotte, informere om.

- Jeg har bedt formannskapet om å gi meg tilbakemelding på om vi skal ha møte om dette i neste uke eller om vi skal behandle tilbudene i første formannskap etter ferien, forteller Skotte, som i skrivende stund avventer svar fra formannskapet.

Det er opp til formannskapet i Lesja å ta stilling til om de skal benytte seg av bemanningsbyrå til hele eller kun deler av ansettelsesprosessen, eller om de skal ta hele regien selv.

Nåværende rådmann, Heidi Skaug, har sagt opp stillingen fra og med 1. juni. Hun vil dermed jobbe ut oppsigelsestiden til og med august.