Kommunebarometeret:

Dovre er best i Oppland

Dovre faller 10 plasser på Kommunal Rapports Kommunebarometer for 2+19. Med en 16. plass er Dovre likevel best i Oppland fylke. Lesja klatrer 50 plasser fra i fjor, og havner på en 39. plass.

Dovre kommune er best i Oppland på Kommunebarometeret 2019. Her med utsikt over Hjerkinn. 

Nyheter

I sin kommentar skriver Kommunal Rapport at plassene til kommunene er justert med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Om man bare ser på nøkkeltall, og ignorerer økonomiske forutsetninger, ville Lesja havnet på 23. plass og Dovre på 25. plass. Begge kommunene har samlet sett nøkkeltall blant de 50 beste i Norge.