Idrettslaget ber kommunen sikre bunkersen - Kommunen ber idrettslaget ta ansvar

Dombås idrettslag har bedt Dovre kommune om å sikre den gamle bunkersen på Myra Stadion.

Vil sikres: Bunkersen på Myra har i flere tiår stått relativt urørt. 

Nyheter

I et brev til Dovre kommune, undertegnet av leder Erland A. Løkken og sekretær Else Hole Ulekleiv, mener idrettslaget at bunkeren må sikres for å ungå at blant annet barn ikke utsettes for skader enten ved fall eller sammenrasing.

Driftssjef i Dovre kommune, Tor Ivar Hovhaugholen, skriver i sitt svar at kommunen er kjent med bunkersen og at det er behov for tiltak for sikring, riving eller fjerning, men at det ikke er avsatt midler til dette.

Hovhaugholen foreslår stenging av adkomst med plater eller treverk og opplysning om adgang forbudt om et midlertidig tiltak, men ber Dombås IL om å sørge for dette, som den største brukeren av Myra.