Disse har søkt på ledige stillinger i Lesja kommune

Lesja kommune skal ansette både ingeniør, saksbehandler på tildelingskontor og miljøarbeider.

Lesja (Illustrasjonsbilde) 

Nyheter

Etter 2.gangs utlysing, har følgende personer søkt på fast 100 prosent stilling som ingeniør innen anlegg og drift:

Mansoor Ahmad (30), Oslo

Kenneth Andresen (33), Vestby

John Morten Holseth (39), Lora

Miroslav Hrabec (40), Tolvsrød

Andreas Holeslet (28), Tromsø

Håkon Arne Krukhaug (41), Lesja

Tran Louis (39), Oslo

Masoud Noori (27), Greåker

I tillegg er det 1 mannlig søker som ikke ønsker navnet sitt offentliggjort.


Søkere til fast 60 prosent stilling som rådgiver/saksbehandler innen tildelingskontor/koordinerende enhet:

Laila Holsbrekken (60), Lesja

Brit Holen (55), Lesjaskog

Kristin Skotte (44), Lesjaskog

I tillegg er det 2 kvinnelige søkere som ikke ønsker navnet sitt offentliggjort.


Søkere til 50,7 prosent stilling som miljøterapeut/miljøarbeider ved Skoglund/Bekkefaret bofellesskap (35,7% fast stilling og 15% vikariat til 31.01.20):

Christine Keitel (54), Lesja

Barita Ali Bareso (26), Lesja

Tsegaye Hailu Balca (39), Lesja

Manee Brekken (42), Lesjaskog

Hilde Nikolaisen (54), Lesjaverk

Kristin Rasmussen (24), Lesjaskog

I tillegg er det 2 kvinnelige søkere som ikke ønsker navnet sitt offentliggjort.