Får sette opp ny bu ved Rauhamran

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har godkjent søknad om riving og oppføring av bu og utedo ved Rauhamran i Grimsdalen.

Dovre-Rondane Nasjonalparkstyre har gjeve løyve til å rive den gamle bua ved Raudhamran for å sette opp ny.  Foto: Dovre Fjellstyre

Nyheter

Dovre fjellstyre søkte tidlegare i år om å få rive den gamle oppsynsbua ved Raudhamran i Grimsdalen statsallmenning, og sette opp ei ny.