18 elever har fått tilbud om plass

Etter førsteopptaket til videregående skoler i Oppland er det 18 elever som har fått tilbud om å starte på studiespesialisering på Dombås.

18 søkere har fått tilbud om plass på Nord Gudbrandsdal videregående skole avd. Dombås til høsten. 

Nyheter

På Nord Gudbrandsdal videregående skoles avdelinger både på Otta og i Lom er det 30 elever som har fått tilbud. Totalt er det 510 elever som har fått tilbud om skoleplass på de tre avdelingene som hører til Nord Gudbrandsdal vgs. Det er tre klasser som ikke settes i gang til høsten, på grunn av for få søkere. Det er vg2 IKT-servicefag, vg2 industriteknologi og vg2 industriteknologi SY.